מאמרים

המעבר מזוג למשפחה

"בראשית ברא האלוהים את השמים ואת הארץ: והארץ היתה תוהו ובוהו". תוהו ובוהו מתרחש בכל בריאה ועל אחת כמה וכמה כאשר נברא ילד. הולדת ילד למשפחה מביאה , שמחה וההתרגשות אבל מהווה גורם המשנה את האיזון שהיה קיים בין בני הזוג באשר לזמן שהוקדש לזוגיות ולעבודות הבית, הקשרים המשפחתיים והחברתיים, לוחות הזמנים וחלוקת התפקידים. להמשך קריאה